Tilskud

Danmark

Sygeforsikringen ”danmark” giver tilskud til akupunktur, udført af en RAB-registreret akupunktør, der indberetter elektronisk til ”danmark”, og der foreligger en lægelig stillet diagnose. Læs mere om ”danmark”s takster her

Forsikring

Flere forsikringsselskaber dækker, i deres sundhedsforsikringer, akupunkturbehandlinger udført af en Registreret Akupunktør (RAB).

Det er altid afhængig af hvilken forsikring, som er tegnet, og i mange tilfælde forsikringsselskabets vurdering om de dækker.
Det er altid nødvendigt at kontakte dit forsikringsselskab, inden du begynder en behandling, såfremt du ønsker at få dækket behandlingerne.

Positive selskaber: Topdanmark, ternational Health Insurance Danmark (IHI), Danica, Codan, Trekroner, FSP Pension, Mølholm forsikring, m.fl.!

Som oftest afregner du og jeg efter hver behandling, og så indsender du de samlede regninger til forsikringsselskabet efter endt behandlingsforløb.

Eksempler

Her kan du se eksempler på eventuelle problemstillinger og symptomer, der kan afhjælpes med behandlinger og terapi.


PROBLEMER I BEVÆGEAPPARATET

 

 • Smerter
 • Muskelspændinger
 • Overanstrengelse
 • Ryglidelser
 • Diskusprolaps
 • Hold i ryg/nakke
 • Piskesmæld

 

LUFTVEJSLIDELSER

 

 • Astma
 • Bronkitis
 • Lungelidelser
 • Åndedrætsbesvær
 • Frossen skulder
 • Tennis-albue
 • Museskader
 • Forstuvninger
 • Ankel- og fodskader
 • Sportsskader
 • Etc.

NEUROLOGISKE FORSTYRRELSER

 

 • Smerter
 • Algodystrofi
 • Trigeminus-neuralgi
 • Pareser
 • Lammelser
 • Etc.

PSYKISKE LIDELSER

 

 • Traumer
 • Stress
 • Angst
 • Træthed
 • Kognitive forstyrrelser
 • Mindreværdskomplekser
 • Depression
 • Etc.

ALLERGIER

 

 • Fordøjelsesproblemer
 • Kredsløbsforstyrrelser