Når der startes et behandlingsforløb, begynder den første behandling med en samtale.

Under samtalen får du fremlagt din oplevelse og indfaldsvinkel til problemet, og jeg retter fokus på hvilke problemstillinger, der skal arbejdes ud fra samt hvilke behandlingsformer, der passer til din situation. Jeg spørger ligeledes ind til hvilke sygdomme eller problemer der har været med helbredet i barndommen og fremefter, da helbredsproblemerne kan have sin start tidligt i livet.

Efter samtalen aflæses og undersøges din kropsholdning og bevægemønster, hvorefter jeg ofte kan danne mig et terapeutisk overblik, og dermed vide hvor og hvordan, der skal behandles. Eksempelvis at kunne korrigere skævheder eller asymetri ved kroppens holdning i relation til dine symptomer.

Kropsholdningen undersøges ligeledes posturologisk. Denne undersøgelse afslører, om skævheder og ubalancer i kroppen skyldes, at hjernen ikke bearbejder kroppens sansninger korrekt. Herefter kan den egentlige behandling begynde.

Hvis der ikke er en mærkbar bedring efter 3-4 behandlinger, stoppes behandlingsforløbet - der kan evt. henvises til anden behandling.